Kalite Güvencesi

1.Uyguladığımız “koşulsuz iade garantisi” politikasıyla müşterilerimizin menfaatini en üst düzeyde tutmaktayız. Müşterilerimiz, satın aldıkları bir ürünü hiçbir neden belirtmeksizin ve zaman kısıtlaması olmadan fiş ve kredi kartı slipiyle birlikte en yakın BİM mağazasına iade edebilir.

2.“Kalitemiz güvence altındadır” logomuz kuruluşumuzdan bu yana düsturumuz olmuştur.

3.BİM olarak insan sağlığını ve sattığımız ürünlerin güvenilirliğini her türlü maddi getirinin üzerinde tutmaktayız.

4.Mağazalarımızda satılan ürünlerin fiyatlarına olduğu kadar kalitelerine de önem vermekteyiz. Kalite güvence bölümümüz, her bir ürünün yasal zorunluluklara ve BİM kriterlerine uygunluğunu test ederek onay verir ve ancak uygun bulunan ürünler satışa sunulur. Satış aşamasında da ürünlerin kalitesi ve yasalara uygunluğu, bağımsız ve akredite laboratuvarlarda düzenli olarak test edilir.

5.Ürün portföyümüzün kalitesini kontrol etmek amacıyla, resmi ve özel laboratuvarların yanı sıra gerektiğinde uluslararası laboratuvarlar ile koordinasyon halinde çalışmaktayız. Bu laboratuvarlarda, BİM’de satılan tüm gıda ürünleri fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik açıdan test edilmektedir. Satışa sunduğumuz gıda ürünlerimizde, patojen olan ve olmayan mikroorganizmalar, toksinler, zirai ilaçlar, veteriner ilaçları, antibiyotik kalıntıları, kullanımı sınırlı katkı ve koruyucular, GDO varlığı vb. içeriklerin; satışa sunduğumuz gıda dışı ürünlerimizde ise azo boyar maddeler, fitalatlar, ağır metaller vb. gibi insan sağlığını tehdit edebilen yasal parametrelerin kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, yılda en az 10 bin adet gıda ürünü ve gıda dışı ürün, çeşitli analizlerle taranmaktadır.

6.Aday tedarikçilerimizin üretim yerleri, BİM’e özel soru listesiyle denetlenirken, sadece uygun ve yeterli bulunan tedarikçiler BİM için üretim yapabilmektedir. Mevcut tedarikçilerimiz ise periyodik olarak haberli/habersiz denetimlerden geçirilmektedir. BİM olarak amacımız, özel olarak oluşturulan “Soru Listesi” ile periyodik denetimlerden geçen firmalarımızın ürün güvenliği ve altyapı konusundaki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

X

Paylaşmak için 0 ürün eklediniz.(Toplam 0 ürün)