Yatırımcı İlişkileri

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş Mali İşler Başkanlığı’na bağlı olarak oluşturulan Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, şirket yönetimi ile mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Bu direktörlüğün amaçlarının başında pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirilmesi gelmektedir. 
 
Direktörlük, faaliyetleri kapsamında, şirketin finansal sonuçlarını üç ayda bir kamuoyu ile paylaşır. Yönetim, belirli periyotlarda BİM’in operasyonel sonuçları hakkında bilgi vermek ve soruları cevaplamak amacıyla analist ve yatırımcı toplantıları ve/veya telekonferanslar düzenlemektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcı konferanslarına katılmakta, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla birebir toplantılar gerçekleştirmektedir. Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumda, gerekli açıklamalar SPK ve BIST düzenlemelerine ve Şirket Bilgilendirme Politikasına uygun olarak bu direktörlük tarafından yapılmaktadır.
 

 

X

Paylaşmak için 0 ürün eklediniz.(Toplam 0 ürün)