Kullanım Şartları

  BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.  (“BİM”) internet sitesine hoş geldiniz!

  Aşağıda yer alan Kullanım Şartları “bim.com.tr” internet sitesini (“site”) kullanım koşullarınızı, hak ve sorumluluklarınızı  belirler. Bu nedenle lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Aşağıda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde siteyi kullanmayınız.

  Fikrî  Mülkiyet ve Marka Hakları

  Site, içeriği ve veritabanı (kısaca “site” olarak anılacaktır), telif hakları, marka hakları ve diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunmuştur. Sitenin içeriğini kişisel kullanım amacıyla görüntüleyebilir, Kullanım Şartlarını ve telif haklarına ilişkin bilgileri olduğu gibi eklemek kaydıyla bu içeriğin bir kopyasını herhangi bir şebeke ya da ağa bağlı olmayan bir disk üzerinde saklayabilir veya ticarî olmayan kişisel kullanımız için bir örneğinin çıktısını alabilirsiniz. BİM’in önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın, başka bir şekil ve surette site içeriğinin herhangi bir kısmını başka herhangi bir amaçla kullanamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, saklayamaz, yeniden yayımlayamaz ve çoğaltamazsınız.

  BİM’in siteye ilişkin her türlü telif hakkı ve sair fikrî mülkiyet hakları  saklıdır.

  Sorumluluktan Muafiyet

  BİM, site ziyaretçilerini, internet ve bilişim sistem ve uygulamalarının kullanımının riskleri hususunda uyarır ve gerekli bütün önlemleri almalarını önerir. Site ile ilgili olarak BİM, örtülü ya da açık, herhangi bir amaca uygunluk garantisi dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir taahhüt ve garanti vermez.

  BİM ve/veya çalışanları, kötü amaçlı ya da zararlı her tür yazılımdan, donanım ya da yazılım hata veya arızasından veya kusurundan, gecikmelerden, virüs, trojan, saldırı, yetkisiz erişim veya şebeke hatası veya içeriğin ve içerikte yer alan herhangi bir bilgi veya verinin veya görüntünün eksik, hatalı ya da herhangi bir surette gerçeğe uygun olmayışından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin kullanımından kaynaklanabilecek her tür menfî, müspet, doğrudan ya da dolaylı zarardan, kâr kaybından, herhangi bir zararın doğma olasılığından daha önce haberdar olsa bile hiçbir surette sorumlu değildir.

  BİM, dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi kısmen ya da tamamen sınırlandırabilir. Sitede yer alan ilan, ürün ve fiyat bilgileri icap niteliğinde değildir ve BİM tarafından önceden haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. Her halükarda BİM mağazalarında satılan ürünler, BİM tarafından uygulanan güncel fiyatlar ve BİM stoklarının yeterliliği esas alınır. BİM herhangi bir neden göstermeksizin sitede yer alan ürünlerin satımından her zaman imtina edebilir. Sitede yer alan görsel içerik temsilî ve önbilgi verici niteliktedir ve görselin yansıttığı ürünün aslından farklı olabilir.

  Siteye Türkiye dışından gerçekleşen erişimlerin yerel mevzuata uygunluğu sadece ziyaretçinin sorumluluğundadır.

  BİM internet sitesi önbilgi verme amaçlıdır ve içeriği garanti edilmemekte, içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. Siteye erişenler siteden edindikleri bilgilere göre hareket etmeden önce bu bilgileri teyit etmeyi kabul ederler.

  Sözleşme Hükümleri

  Kullanım şartları  hükümleri BİM tarafından zaman zaman değiştirilebilir. Bu nedenle lütfen siteyi periyodik olarak ziyaret ediniz.

  Sitenin kullanımına ilişkin her hususta bu sözleşme uygulanır. Kısmî geçersizlik halinde sözleşmenin diğer hükümleri geçerli kalmayı sürdürür. İşbu kullanım şartları sözleşmesi Türk hukukuna tabi olup bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri yetkilidir. Sözleşme başka dillere çevrilmiş olsa bile Türkçesi asıldır. Site ile ilgili ihtilaflarda BİM’in kayıtları, sunacağı bilgi ve belgeler kesin delil niteliği taşır.

  X

  Paylaşmak için 0 ürün eklediniz.(Toplam 0 ürün)