Çalışan Adayı KVKK

  BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ
  İNTERNET SİTESİNDEN İŞ BAŞVURUSU SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 334499-0 sicil numarası ve 0175005184608645 MERSİS numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/ İstanbul adresinde bulunan BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu İnternet Sitesinden İş Başvurusu Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimizin https://www.bim.com.tr/ adresli internet sitesinde yer alan İş Başvuru Formu aracılığıyla yaptığınız iş başvurusu çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden yaptığınız iş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla iletişime geçilerek daha detaylı bir değerlendirme süreci başlatılacaktır. Tarafınızdan yeni bir iş başvuru formu istenmesi ve bir sonraki değerlendirme aşamasına geçmeniz halinde tarafınıza ayrı bir aydınlatma metni sunulacaktır.

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgi için BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı Şirketimizden talep edebilirsiniz.

  2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, https://www.bim.com.tr/ adresli internet sitesinde elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle toplanmaktadır.

  3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ile Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

  Çalışan adayı başvurularının toplanması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, mülakata çağırılacak ve/veya iş başvuru sürecinde bir sonraki aşamaya geçecek adayların belirlenmesi ile açık rızanızın bulunması halinde Şirketimizde ve/veya onay verdiğiniz topluluk şirketlerimizde mevcut veya ileride oluşabilecek diğer pozisyonlar bakımından özgeçmişinizin değerlendirilmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesinin amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

  *** Çalışan Adaylarının Dikkatine: Şirketimize yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz iş başvurunuzda özel nitelikli kişisel verilere (örn. sağlık/ceza mahkumiyeti/din ve inanç bilgisi/dernek / vakıf / sendika üyeliği) yer verilmemesini rica ederiz.

  Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
  İletişim Verisi (adres, telefon numarası ve e-posta bilgisi)

  Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. İnsan kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Bu kategorideki verileriniz ayrıca, başvurduğunuz pozisyon haricinde ileride mevcut veya diğer iş fırsatları bakımından değerlendirmeniz sürecinde KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması
  Kimlik Verisi (Ad-soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi)

  Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması

  Bu kategorideki verileriniz ayrıca, başvurduğunuz pozisyon haricinde ileride mevcut veya diğer iş fırsatları bakımından değerlendirmeniz sürecinde KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması
  Mesleki Deneyim Verisi (eğitim durumu bilgileri)

  Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması

  Bu kategorideki verileriniz ayrıca, başvurduğunuz pozisyon haricinde ileride mevcut veya diğer iş fırsatları bakımından değerlendirmeniz sürecinde KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması
  Özlük Verisi (başvurulan işe ilişkin seçimleriniz, çalışılmak istenen yer, askerlik ve ehliyet bilgisi)

  Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması

  Bu kategorideki verileriniz ayrıca, başvurduğunuz pozisyon haricinde ileride mevcut veya diğer iş fırsatları bakımından değerlendirmeniz sürecinde KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  1. Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  2. Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Personel Süreçlerinin Planlanması
  4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

  Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarıma yönelik şartların bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yerleşik üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen her bir kişisel veri kategorisi kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

  1. Çalışan adayı profillerinin Şirketimize ve Şirketimiz tarafından açılan pozisyonlara uygunluğunun değerlendirilmesi ile verilerin barındırılması ve benzeri hizmetlerin temini amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik tedarikçilerimize (örn. insan kaynakları danışmanları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
  2. Referans kontrolünün yapılması amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla referans olarak Şirketimize açıkça ilettiğiniz ve onay verdiğiniz kişilere,
  3. Açık rızanızın bulunması halinde özgeçmişinizin topluluk şirketlerimiz ve/veya hissedarlarımız bünyesindeki mevcut ve/veya potansiyel iş fırsatları bakımından değerlendirilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik topluluk şirketlerimize ve hissedarlarımıza,
  4. Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi, istihdam teşviki ve sair haklardan yararlanma ve yararlandırma ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
  5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

  Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. İstihdam edilmeniz halinde iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş akdi süresince ve takip eden yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. İstihdam edilmemeniz halinde ise açık rızanızın bulunmadığı hallerde pozisyonun deneme süresinin kapanması ile ilk imha periyodunda imha edilmektedir. Ancak, açık rızanızın bulunması halinde özgeçmiş bilgileriniz, Şirketimizin, hissedarlarımızın ve/veya topluluk şirketlerimizin mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonları bakımından değerlendirilmeniz amacıyla özgeçmiş bilgilerinizin tarafımız ile paylaşılmasını takiben 1 (bir) yıl boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rızanıza istinaden işlenen kişisel verileriniz açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

  6. KVKK Kapsamında Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun ve kimliğinizi ispata elverişli şekilde*, yazılı olarak, [https://www.bim.com.tr/Uploads/BIM_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.pdf] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde şirketimizin Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:73 Sancaktepe İstanbul/Türkiye adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

  Çalışan Adayı

  Yukarıdaki Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum ve anladım.

  X

  Paylaşmak için 0 ürün eklediniz.(Toplam 0 ürün)